Általános tudnivalók a központi írásbeli vizsgáról. (2024. január 20.)  

 

A VIZSGA TÍPUSA

TÁRGY

A VIZSGA

IDŐPONTJA

A VIZSGA HELYSZÍNE

9. évfolyam

Magyar nyelv

2024-01-20 10:00

1047 Budapest, Baross utca 72 BGSZC / Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

9. évfolyam

Matematika

2024-01-20 11:00

1047 Budapest, Baross utca 72 BGSZC / Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

 

Kérjük, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel jelenjen meg a vizsga helyszínén.

 

 

Általános tudnivalók a központi írásbeli vizsgáról. (2024. január 20.)

  • A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt– diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal hozni. 

 

  • A feladatlapokról

A központi írásbeli vizsgákhoz a feladatlapokat a vizsgák típusa és az évfolyamok szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik el.

A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

 

  • A feladatlapok kitöltése és időtartama (általános):

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. 

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

Megjegyzés:
Amennyiben a tanuló sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, és azt a jelentkezési lap mellékleteként egyidejűleg megküldték részünkre, akkor minden esetben a fenti eljárás az iskola által megküldött határozatban foglaltak szerint kerül lebonyolításra, kiegészítésre.


 

  • A feladatlapok kiértékelése

A tanuló teljesítményének megítélését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolja, hiszen a kitöltött feladatlapok egységesen értékelhetőek az oktatási hivatal által rendelkezésre bocsátott javítási útmutató alapján.

  • A kiértékelt feladatlapok megtekintése

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait előreláthatólag 2024. január 26-án 8:00:16:00 óra között a könyvtárban (földszint) az iskola képviselőjének jelenlétében tekinthetik meg.

A dolgozatokról - kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel - másolat készíthető, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén - az értékelésre észrevétel tehető.

A központi vizsga eredményéről a vonatkozó rendelet előírása szerint iskolánk értékelő lapon közvetlenül értesíti a vizsgázókat, legkésőbb 2024. február 9-én. Az értékelő lap a központi írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazza. Ennek hitelesített példánya a megtekintéskor átvehető, vagy iskolánk szkennelt formában elektronikus úton küldi meg a vizsgázónak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az www.oktatas.hu oldalon a Felvételi a középfokú iskolákban a 2024/2025. tanévben című kiadványban további részletes információkat olvashatnak a középfokú felvételi eljárás menetére vonatkozóan.

 

BGSZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

OM: 203061/003

1047 Budapest, Baross u. 72.

© Copyright Berzeviczy Gergely Technikum. 2024. Joomla weboldalak SiteFace Kft.

Search