Nyelvi képzés

Idegen nyelvi képzés a Berzében

A szakmai képzés mellet iskolánk egyik alappillére a magas színvonalú nyelvoktatás. Évfolyamonként négy különböző képzési formában sajátíthatják el tanulóink az angolt, mint első idegen nyelvet. Ugyanakkor nyitottak vagyunk arra is, hogy a németet, mint első idegen nyelvet oktassuk, amennyiben a felvételiző diákok körében erre igény mutatkozik.

Normál nyelvi képzés

A képzés 4 éve alatt az első idegen nyelvet a kerettanterv által meghatározott heti 4 órában tanítjuk. Célként az eredményes középszintű érettségi vizsgát tűztük ki, de tehetséges tanulóink számára szakköri formában biztosítjuk az emelt szintű nyelvi érettségire vagy külső B2 - középfokú - nyelvvizsgára való felkészítést.

Nyelvi tagozat

A négy éves képzés első két évében a kerettanterv által meghatározott heti 4 órában tanulják a tanulók az első idegen nyelvet. A 11. és 12. évfolyamokon ezt az óraszámot hatra növeljük, így tanórai keretek között biztosítjuk diákjainknak az emelt szintű nyelvi érettségire vagy külső B2 – középfokú nyelvvizsgára a felkészülést.

Nyelvi előkészítő képzés

Nyelvi előkészítő osztályt először a 2004/2005-ös tanévben indítottunk egy angol és egy német csoporttal. Az eredetileg nyelvi kompetenciafejlesztést célul kitűző képzési forma jelentősen átalakult az utóbbi években. A képzés indításának komoly feltételei vannak: az érettségiző diákok 75%-nak B2 – középfokú - nyelvvizsga bizonyítványt kell szereznie középiskolai tanulmányai végére. Ennek megfelelően a képzés intenzív nyelvi haladást követel meg, és egyben biztosítja annak feltételeit. Az ötéves képzés előkészítő évfolyammal indul, ami során heti 18 órában két pedagógus irányításával bemeneteli nyelvtudás alapján csoportbontásban tanulnak a tanulók. Az első idegen nyelv tanórái mellett a tanulók már ezen az évfolyamon megismerkednek egy második idegen nyelvvel. A nyelvi órák kiegészítéseként anyanyelvből és matematikából az általános iskolai tananyag szinten tartása folyik. Testnevelés órák és tanulási módszertan egészíti ki a diákok órarendjét. A 9-12. évfolyamokon a tanulók a szakgimnáziumi kerettantervnek megfelelően folytatják tanulmányikat.

Angol két tanítási nyelvű tagozat

A két tanítási nyelvű képzést, iskolánk egyik sikerágazatát, 2000-ben indítottuk el.

Célunk, hogy a tagozaton érettségi bizonyítványt szerző diákok felsőfokú angol nyelvtudás birtokában zárják ötéves tanulmányaikat. A tagozatra való bekerülésnek nem előfeltétele a célnyelv ismerete. Esélyt szeretnénk adni mindazoknak, akik az általános iskolában nem tanulták az angol nyelvet, vagy nem szereztek kellő nyelvismeretet. A nyelvi képzés az előkészítő évfolyamon rendkívül intenzíven, heti 18 órában zajlik két magyar és egy angol anyanyelvi tanár közreműködésével. A kilencedik évfolyamtól kezdve szaktantárgyakat: történelmet, gazdasági és jogi alapismereteket, valamint célnyelvi civilizációs ismereteket is angol nyelven oktatjuk. Felsőbb évfolyamokon a szakmai tárgyak közül pénzügyi alapismereteket tanítunk angol nyelven. A szaknyelvi képzéssel kiváló esélyt adunk diákjainknak a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon. A két tanítási nyelvű tagozaton érettségiző diákok piacképes nyelvtudás birtokában fejezik be középiskolai tanulmányaikat. 
Sokan a C1 - felsőfokú - általános nyelvvizsga bizonyítvány mellett középfokú, néhányan felsőfokú OECONOM gazdasági szakmai nyelvvizsgát szereznek az ötödik év végére. A tagozaton tanuló diákok aktív részesei fővárosi és országos nyelvi versenyeknek, kulturális rendezvényeknek. Ezeken a versenyeken évről évre dobogós helyeken végzünk.

 

Második idegen nyelv

Bár a szakgimnáziumi kerettantervből hiányzik a második idegen nyelv, iskolánkban tudjuk, hogy ma az angol nyelv ismerete nélkülözhetetlen, egy második idegen nyelv pedig kifejezetten előny a munkaerőpiacon. Ezért minden képzési formában biztosítjuk diákjaink számára a második idegen nyelv tanulásának lehetőségét. A normál, az angol tagozatos valamint a nyelvi előkészítő képzésben a második idegen nyelv kötelező tantárgyként jelenik meg. A két tanítás nyelvű képzésben, a tanulók eldönthetik, hogy szeretnének-e második idegen nyelvet tanulni. Ezek a nyelvi órák nem tanórák utáni szakköri formában jelennek meg, hanem beépítjük azokat az órarendbe. Tanulóink a tanári kapacitást figyelembe véve a német, a francia és az orosz nyelvek közül választhatnak.                

Bogár Éva

Angol nyelvi munkaközösség-vezető

 

BGSZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

OM: 203061/003

1047 Budapest, Baross u. 72.

© Copyright Berzeviczy Gergely Technikum. 2024. Joomla weboldalak SiteFace Kft.

Search