Pedagógia

Német óra

Császárné Begezi Gabriella

Sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelésről szóló továbbképzésen tanultam az alábbi óravázlatban bemutatott kooperatív technikákat, módszereket.  

A módszerek akkor is használhatók, ha nincs az osztályban sajátos nevelési igényű gyermek, hiszen a tanulók annyira sokfélék, hogy mindig lehet találni szempontot, ami szerint az igényeiknek, képességeiknek megfelelően differenciálhatunk. A kooperatív munkaformák is elősegítik, hogy a különböző képességű tanulók a lehető legtöbbet profitáljanak a tananyagból, a felkínált lehetőségekből.

1. óraterv

Tantárgy: Német nyelv Tankönyv: studio d A1, 5. lecke

Téma: Napirend (időkifejezések, cselekvések)

Csoport: kezdő

Célok: Időkifejezések gyakorlása, új igék tanulása, mondatalkotás gyakorlása, saját napirend bemutatása (önálló beszéd), hallott szöveg értés gyakorlása

Időtartam: 2 tanóra különböző napokon

Tevékenység

Munkaforma

Idő

1. tanóra

1. Óra, időpontok ismétlése, gyakorlása

   a, A táblára: időpontok (óra, perc), a diákok leírják szavakkal a füzetbe, közös ellenőrzés

   b, Időpontokat hallanak németül, számokkal kell leírni, közös ellenőrzés

   c, Hallott szöveg értése (CD, tankönyvfeladat: egy orvos rendelési időpontjai) közös ellenőrzés

Diákkvartett

20 perc

 

2. Csoportalakítás a kooperatív munkához

Felelősök megválasztása (írnok, szóvivő, időfigyelő, témafigyelő)

 

 

5 perc

 

3. Új igék tanulása

   Tankönyvfeladat: a cselekvést képek ábrázolják, alatta az új szó, ki kell találni a képek alapján. Ellenőrzés véletlenszerű szólítással.

 

Diákkvartett

10 perc

 

4. Az új igék és időpontok használata napirendre vonatkozó kérdésekben és válaszokban (tankönyvfeladat)

  a, A kérdések értelmezése (a csoportok kérdezhettek tőlem, ha valamit nem értettek)

  b, A kérdések megválaszolása E. szám 1. személyben egyénileg. A házi feladathoz segítséget kaptak néhány táblára írt mondatvázlatokkal.  

2. tanóra

   c, Egymás kérdezése és válaszadás, majd beszámolás a csoportban a partner napirendjéről

(Igék használata különböző személyben (E.sz. 1.,2. és 3.személyben, - tőhangváltó és elváló igekötős igék gyakorlása, kérdő és kijelentő mondatok eltérő szerkezetének tudatos használata)

Diákkvartett

Házi feladat

3 lépcsős interjú az előző órán kialakított csoportokban

10 perc

2x5 perc

4x5 perc

össz.: 30 perc

5. Hallott szöveg értése: Időpontkérés orvosnál (tankönyvfeladat, CD)

   a, Beteg-asszisztens párbeszéde. Feladat: 3 információ feljegyzése (1. javasolt időpont, 2. miért nem jó az első javaslat, 3. új időpont)

   b, A válaszok ellenőrzése és az új szavak megbeszélése, a szöveg értelmezése.

   c, A párbeszéd eljátszása (felolvasással, váltott szereposztással) A párbeszédek közben körbejártam, segítettem, ha igényelték, pl. a helyes kiejtésben.

Frontális

Frontális

Pármunka

5 perc

5 perc

5 perc.

Megjegyzések:

Diákkvartett:

Négy lépésből álló ellenőrző módszer. A csoport minden tagja kap egy számot.

  1. A tanár feltesz egy kérdést vagy ad egy utasítást.
  2. A csoporttagok megbeszélik/kidolgozzák a választ. Minden csoporttagnak el kell sajátítania az ismereteket.
  3. A diákok egymást ellenőrzik, hogy mindenki tudja-e a helyes választ.
  4. A tanár véletlenszerűen választ egy számot (ha kell csoportot is). Akinek a számát kihúzza, az lesz a válaszadó.

Háromlépcsős interjú:

  1. A diákok párt alkotnak a csoportban, a pár egyik tagja kérdez, a másik válaszol.
  2. A párok szerepet cserélnek.
  3. A csoport tagjai egymás után megosztják a tanultakat a csoport többi tagjával.

BGSZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

OM: 203061/003

1047 Budapest, Baross u. 72.

© Copyright Berzeviczy Gergely Technikum. 2024. Joomla weboldalak SiteFace Kft.

Search